10.6.2015

  V současné době na Hranické propasti probíhá hlavně hydrologický průzkum, při kterém jsou odebírány vzorky vody z různých hloubek a specifických míst - např. Vývěr teplé vody za Zubaticí. Hloubkový průzkum bude pokračovat po vyřešení technické přípravy, která na nás klade velmi vysoké nároky. Připravujeme použití sonaru a samozřejmě také jednáme s Krzysztofem Starnawským ohledně termínů dalších ponorů pod jeho vedením. Klasický průzkum nám v současné době komplikuje velmi špatná viditelnost, která se projevuje až do hloubky 50 metrů a ani hlouběji není výrazně lepší.

 

Dne 12.10.2014 naměřil Krzysztof Starnawski opět pomocí sondy novou maximální hloubku zatopené části Hranické propasti - 384 metrů. Tento údaj znamená posunutí stávajícího maxima o - 11 metrů a k dosažení titulu Nejhlubší zatopená jeskyně světa zbývá opravdu jen velmi málo. Všichni věříme, že hloubkový potenciál Hranické propasti je však ještě podstatně větší. Čeká nás však ještě spousta práce a trpělivosti...

Informace o Hranické propasti a dění okolo ní najdete také na Facebooku. Adresa je v sekci Kontakt

 

Dne 8.8.2014 jsme se na pozvání ZO ČSS 6-01 zúčastnili průzkumu v Májové jeskyni na Býčí skále. Článek najdete na webu potápěčského klubu Dalton -

http://www.dalton.cz/index.php

 

 

 

 

 

Hranický kras, ZO 7-02 České speleologické společnosti,

byla založena 22.prosince 1978.

 

První velké objevy se datují do 80.let minulého století. Z té doby jsou dodnes ve skupině aktivní někteří členové.

Hranická propast, jako ojedinělé místo uprostřed Národní přírodní rezervace „Hůrka u Hranic", však není žádnou potápěčskou lokalitou. Všichni členové skupiny se zde spolu s vědci z Jihočeské Univerzity v Č.Budějovicích a biologického a geologického ústavu České akademie věd podílejí za základě výjimky ze zákona 114/1992 Sb. na výzkumu vnitřních zatopených i suchých částí. Svědomitě provádí sběr vzorků, mapování a měření rozličných údajů pro potřeby vědy.

Mezi běžné činnosti patří hlavně průzkum zatopené části, kdy pronikání především do velkých hloubek je činností náročnou a nákladnou. Entuziasmus a nasazení členů  ZO ČSS 7-02 přináší i v současné době stále nové objevy.

Děkujeme všem příznivcům, sponzorům i státním orgánům za pomoc a podporu v naší dobrovolné činnosti.


Novinky:

Přihlásit:

Uživatelské jméno:

Heslo:

Nevím heslo